Elementor #27

Työllistyminen ja yrittäminen.

Työllistymisellä on keskeinen rooli meidän koko toiminnassa. Koulutus ja kielen oppiminen auttaa työllistämään. Samalla teemme tiivistä yhteistyöttä työ-antaja sektorin ja työvoimatoimiston kanssa, jotta meidän toimintaa osallistuvat saavat ajantasaista tietoa työmarkkinoista. Autamme samalla miten Suomessa voi toimia yrittäjänä ja mitä velvoitteitta on olemassa.

Ohjaus ja neuvonta

Voit varata meiltä tapaamisajan. Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa asiakkaille ja perheille oppimiseen ja kielitaitoon liittyvistä teemoista:

oppimisen tuki, erityinen tuki

oppimisvaikeudet: lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet, matematiikan oppimisvaikeudet, kielelliset vaikeudet

toisen kielen oppiminen

luku- ja kirjoitustaidon oppiminen,

Tarvittaessa ohjaamme sen palvelun piiriin mitä asia koskee. Pidämme myös vertaistuokioryhmiä missä voi keskustella erilaisista palvelutarjoajista ja arjenhallinta taitoista.

Opiskelu

Keskitymme nuorten taitojen edistämiseen, luomalla turvallisen ympäristön nuorille ja missä he voivat ilmaista itseään, ja antamaan heille osallistuvaa opetusta. Tarjoamme erilaisia tukiopetus- ohjelmia, myös uusille suomen tulokkaille, innovatiivisen ja tehokaan opiskelumuodon. Samalla tarjoamme opiskelijoille aineen tukiopetusta mm. Matematiikka, Englanti, Biologia, Meillä on päteviä opettajia, jotka vapaaehtoisesti tarjoavat heidän osaamistaan kaikkien käyttöön.