Tietoa meistä

Olemme yli 19 vuoden ajan auttaneet nuoria maahanmuuttajia ja pakolaisia saamaan kaikki mahdollisuudet voittaa elämässä. Teemme tämän poistamalla ongelmat, joita he usein kohtaavat Suomeen asettuessaan.

Tarinamme

Autamme nuoria, jotka ovat maahanmuuttajia tai pakolaisia.

MEH on helsinkiläinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa erityisosaamista ja tukea maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisille nuorille.

Olemme yli 19 vuoden ajan pyrkineet varmistamaan, että maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisilla nuorilla on kaikki mahdollisuudet menestyä elämässään.

Teemme tämän poistamalla esteet, joita monet nuoret kohtaavat kotiutuessaan Suomeen, yhdistämällä tukipalveluja ja -ohjelmia, alan valmiuksien kehittämistä, edunvalvontaa ja tiedon jakamista.

meh ry story
Strategiamme

Strateginen suunnitelmamme

Vuosien 2021-2025 strategiasuunnitelmassamme on neljä päätavoitetta. Jokaisen tavoitteen tueksi on laadittu omat toimintasuunnitelmat:

MINUN Yhteisöni
Nuoret ovat yhteydessä toisiinsa, kuuluvat joukkoon ja osallistuvat perheensä ja yhteisönsä toimintaan.
MINUN Matkani
Nuorilla on mahdollisuus käyttää mahdollisuuksia ja muokata aktiivisesti omaa tulevaisuuttaan.
MINUN Ääneni
Nuoria ymmärretään, heitä edustetaan tarkasti ja he saavat vaikutusvaltaa.
MINUN MEH
MEH on vahva yhteistyökumppani ja tunnustettu edelläkävijä erilaisten nuorten parissa tehtävässä työssä.
meh ry dj
mehry

Keiden kanssa työskentelemme?

Nuoret, joiden kanssa työskentelemme, kertovat meille, että he eivät halua, että heitä määritellään leimojen avulla. On kuitenkin tärkeää selittää, että suurin osa työstämme kohdistuu 12-35-vuotiaisiin maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisiin nuoriin.

Nuoret voivat kohdata merkittäviä esteitä yrittäessään asettua Suomeen tai selviytyä elämästä monikulttuurisena nuorena. Kasvamisen haasteiden lisäksi he sopeutuvat erilaisiin kulttuurisiin, akateemisiin ja sosiaalisiin odotuksiin - ja usein he siirtyvät kulttuurien välillä, kotona ja kodin ulkopuolella.

Rasismin ja syrjinnän kaltaiset tekijät voivat heikentää huomattavasti heidän hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden tunnettaan. Näitä esteitä pahentavat ja lisäävät usein palvelut ja järjestelmät, jotka eivät ole riittävän hyvin varustettuja tarjoamaan heille heidän tarvitsemaansa erityistukea.

Näistä monitahoisista kysymyksistä huolimatta tiedämme, että monikulttuurisilla nuorilla on yritteliäisyyttä, joustavuutta ja optimismia, jotka voivat edistää Suomen hyvinvoinnin jatkumista. Ottamalla heidät mukaan oman elämänsä asiantuntijoiksi ja keskittymällä heidän vahvuuksiinsa voidaan antaa heille mahdollisuus sopeutua ja menestyä.

Meidän ydin

Mitä teemme, miten teemme sitä ja mihin olemme menossa.

Jokainen meistä on ainutlaatuinen, omilla erityisillä kyvyillään, vahvuuksillaan ja mahdollisuuksillaan. Tavoitteenamme on aina ollut inklusiivisempi, tasa-arvoisempi ja vireä, monimuotoinen Suomi. Toivommekin, että haluat sijoittaa tähän, osallistua ja auttaa meitä tekemään maailmasta paremman tavalla, jonka vain Sinä tiedät!

Tarkoituksemme

Luoda yhteiskunta, jossa monikulttuuriset nuoret elävät elämässä, jossa he ovat yhteydessä toisiinsa ja jossa he voivat täysin hyödyntää potentiaalinsa.

Arvomme

Pidämme kaikkien oikeuksien kunnioittamista oikeudenmukaisen yhteiskunnan avaintekijänä. Jokaisen tulisi kuulua ja osallistua. Moninaisuus ruokkii Suomen menestystä.

Visiomme

Maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaiset nuoret Suomessa eivät ole vain yhteydessä toisiinsa, vaan heillä on merkittävä vaikutusvalta yhteiskunnassamme.

Lasten turva

MEH on sitoutunut olemaan lasten kannalta turvallinen organisaatio ja varmistamaan, että nuorten ääni kuuluu ja vaikuttaa heidän elämäänsä vaikuttaviin päätöksiin.

Pidämme lasten ja nuorten hoitoa, turvallisuutta ja hyvinvointia keskeisenä ja perustavanlaatuisena velvollisuutenamme.

Tiimi

Henkilöstö ja tiimimme

Tiimimme kokemuksen ja taitojen monipuolisuuden ansiosta voimme työskennellä tehokkaasti erilaisista taustoista tulevien nuorten kanssa. Henkilöstömme on keskeisessä asemassa, kun pyrimme rakentamaan vahvoja kumppanuuksia kaikkien sidosryhmiemme kanssa ja luomaan myönteistä muutosta eri puolilla Helsinkiä.

David Knight
Järjestökoordinaattori

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Anisa Muhumed
Toiminnanjohtaja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Liity joukkoomme!

Jätä meille viesti, ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet

MEH:n koulutusryhmä auttaa ylläpitämään maahanmuuttaja- ja pakolaisopiskelijoille suunnattuja oppimisen tukiohjelmia, jotka parantavat heidän luku- ja kirjoitus-, lasku ja opiskelutaitojaan sekä lisäävät itseluottamusta ja yhteisöllisyyttä vapaaehtoistoiminnan avulla.

meh ry