Työskentele kanssamme

Tavoitteenamme on luoda Suomi, jossa pakolais- ja maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat yhteydessä toisiinsa, voimaantuvat ja vaikuttavat.

Tee yhteistyötä

Työskentele meidän kanssamme

Juhlimme ja arvostamme työntekijöidemme monimuotoisuutta. Heidän taitonsa ja kokemuksensa ovat avainasemassa, kun pyrimme rakentamaan vahvoja kumppanuuksia kaikkien sidosryhmiemme kanssa ja luomaan myönteistä muutosta koko Helsinkiin.

MEH on helsinkiläinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa asiantuntemusta ja tukea pakolais- ja maahanmuuttajataustaisille nuorille.

Visiomme on, että maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaiset nuoret ovat yhteydessä toisiinsa, että heillä on voimavaroja ja vaikutusvaltaa Suomessa.

Kuulemme mielellämme ehdokkaista, jotka voivat osoittaa, miten heidän taitonsa ja kokemuksensa osoittavat sitoutumista siihen, että he haluavat vaikuttaa edustamiemme nuorten elämään, ja jotka voivat jakaa intohimonsa ja motivaationsa nuorten vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseen.

mehry work with us
Verkostoidu

Yhteisön verkosto

Rakennamme vahvoja yhteyksiä yhteisöihin ja työskentelemme tiiviisti niiden kanssa ymmärtääksemme, tunnistaaksemme ja vastataksemme nuorten sekä heidän perheidensä monimutkaisiin tarpeisiin.

Nuoret voivat kohdata merkittäviä esteitä yrittäessään asettua Suomeen. Kasvamisen haasteiden lisäksi he joutuvat selvittämään, miten asiat hoidetaan, ja sopeutumaan vieraaseen kulttuuriin, akateemisiin ja sosiaalisiin odotuksiin.

Heidän hyvinvointinsa ja kuuluvuudentunteensa voivat heikentyä huomattavasti tekijöiden, kuten rasismin ja syrjinnän, vuoksi. Nämä esteet monimutkaistuvat ja voimistuvat usein palveluiden ja järjestelmien kautta, jotka eivät ole varustautuneet tarjoamaan tarvittavaa erityistukea.

meh ry community

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet

MEH:n koulutusryhmä auttaa ylläpitämään maahanmuuttaja- ja pakolaisopiskelijoille suunnattuja oppimisen tukiohjelmia, jotka parantavat heidän luku- ja kirjoitus-, lasku ja opiskelutaitojaan sekä lisäävät itseluottamusta ja yhteisöllisyyttä vapaaehtoistoiminnan avulla.

meh ry